Από την μαζικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την επιλεκτικότητα της τριτοβάθμιας καθώς και από την κοινωνική πίεση

για ένα επιτυχές μέλλον μέσω της δεύτερης, ο πήχης για την σημαντικότητα των τελικών εξετάσεων στην εκπαιδευτική πορεία ενός μαθητή έχει τεθεί αρκετά ψηλά. Το κορυφαίο αυτό γεγονός των τελικών εξετάσεων παραπέμπει στην υιοθέτηση ανταγωνιστικών στρατηγικών και τελικά ωθεί τους ενδιαφερόμενους στην αναζήτηση ενισχυτικών διδασκαλιών, όπως είναι τα φροντιστήρια.

Οι κύριοι λόγοι της ανάπτυξης της φροντιστηριακής εκπαίδευσης είναι κοινωνικό-εκπαιδευτικοί, ενώ κατατάσσονται αναλυτικότερα στους εξής δύο:

  • Ανταγωνιστικό σύστημα επιλογής εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Μονόπλευρος προσανατολισμός για την επαγγελματική και κοινωνική ευημερία και αποκατάσταση των παιδιών.

Σήμερα, καθίστανται σαφές πως κάθε παιδί που παρουσιάζει δυσκολία ή που χρειάζεται προετοιμασία για τον “αγώνα”, τυγχάνει και αυτόματης εγγραφής σε κάποιο φροντιστήριο και τα θετικά αποτελέσματα είναι ορατά από τις πρώτες κιόλας μέρες. Γιατί όμως γίνεται αυτό;

Το πρώτο και κυριότερο «συστατικό» ενός φροντιστηρίου, έκτος από τις υπηρεσίες του, είναι φυσικά οι καθηγητές του, που στην κυριολεξία καλούνται να σχηματίσουν την κουλτούρα της κάθε τάξης που αναλαμβάνουν, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας τον τρόπο εκμάθησης των σπουδαστών τους. Η επιλογή των εργαζομένων πραγματοποιείται μετά από εξονυχιστικό έλεγχο και με κριτήρια το επίπεδο των γνώσεών τους, της προσωπικότητάς τους, της εμπειρίας τους και εννοείται της ψυχολογικής τους κατάστασης, αφού ένας ιδιωτικός φορέας οφείλει να απασχολεί καθηγητές που αγαπούν το επάγγελμά τους και έχουν πλήρη συναίσθηση του έργου που πρόκειται να επιτελέσουν.

Το φροντιστήριο αποτελεί ένα από τα μοναδικά εκπαιδευτικά μέσα που έχουν δημιουργήσει μια πιο προσωπική σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης, με τους μαθητές τους αναλαμβάνοντας ευθύνες και δεσμεύσεις απέναντι τους για την επιδίωξη των στόχων τους. Ως ιδιωτικός φορέας, το φροντιστήριο καλείται να λογοδοτήσει στους γονείς σε οιανδήποτε περίπτωση, αλλά και στα παιδιά που διδάσκει, ενώ οι εκπαιδευτικοί του επίσης καλούνται να δείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αφοσίωση προς τους μαθητές τους και προς το έργο που πρόκειται να διατελέσουν.

Τα φροντιστήρια καλούνται να τελειοποιήσουν την προετοιμασία που γίνεται στα σχολεία και μάλιστα λόγω της συνειδητοποίησης του βάρους της κοινωνικής ταμπέλας που σηκώνουν «Είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, άρα θα πρέπει να αγγίζουν την τελειότητα», καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να γίνεται πραγματικότητα… Τελειοποίηση της προεργασίας του σχολείου και απόλυτη προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.