Ο άνθρωπος, ως το μοναδικό έλλογο όν, δεν επιδιώκει μόνον επιβίωση, αλλά και ποιότητα ζωής. Ένα πολύ, 

σημαντικό εφόδιο για να εξελιχθεί ο άνθρωπος είναι η γνώση!!

Η γνώση μπορεί να αναφέρεται στη θεωρητική ή στην πρακτική κατανόηση ενός θέματος και σε απλά λόγια αφορά οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να εισχωρήσει στον εγκέφαλό μας μέσω των πέντε αισθήσεων που μας έχει δώσει η φύση. Για παράδειγμα όταν βλέπουμε έναν πίνακα ζωγραφικής μπορούμε μέσω της όρασης μας να κατανοήσουμε ότι είναι πίνακας ζωγραφικής και όχι κάποιο πανί! Οι άνθρωποι γνωρίζουν ποιες είναι οι πραγματικές αξίες στην ζωή, όπως η δικαιοσύνη, το καθήκον, η τιμιότητα, η αλήθεια, η εργατικότητα και η αγάπη προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Άρα αφού έχουν την γνώση αυτών σημαίνει ότι είναι μορφωμένοι!

Όχι απαραίτητα!

Η γνώση μπορεί να επιτρέπει πληροφορίες να εισχωρούν στον εγκέφαλό μας, αλλά χρειάζεται και η μόρφωση για να προσδιορίσουμε τι ακριβώς αφορούν αυτές οι πληροφορίες. Ναι, με την γνώση ξεχωρίζουμε έναν πίνακα ζωγραφικής από ένα πανί, αλλά η μόρφωση θα μας προσδιορίσει τον καλλιτέχνη! Όντας μορφωμένοι μπορούμε να κρατάμε και να αναπτύσσουμε τις ανθρώπινες αξίες που αναγνωρίζουμε με την γνώση μας, και να τις χρησιμοποιήσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να εξελίσσουμε την κοινωνία που ζούμε προς το μέλλον που της αξίζει.

Χωρίς όμως να γνωρίζουμε αυτές τις αξίες, δεν θα μπορούσαμε και να τις αναπτύξουμε!!

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως όποια και να είναι η ισχύς των γνώσεων, η χρησιμότητά τους αναδεικνύεται μόνον αν περάσουν μέσα από τον καταλύτη της μόρφωσης.

Η μόρφωση είναι εκείνη που ενδεχομένως μπορεί να μας οδηγήσει στην κατανόηση της πραγματικότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, και σε υιοθέτηση συμπεριφορών που θα αναδείξουν τις απαιτούμενες λύσεις, αφού αποβλέπει σε μια σύνθεση γνώσεων, ιδεών, κανόνων λογικής, ηθικής και άλλων σταθερών ή μεταβλητών αξιών, για να καταλήξει σε μια ορθή αντιμετώπιση της ζωής.

Δηλαδή η μόρφωση είναι σπουδαιότερη από την γνώση ή η γνώση είναι σπουδαιότερη από την μόρφωση; Η απάντηση είναι απλή:

Η μία προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης!