Η λογιστική ορίζεται συχνά ως η γλώσσα των επιχειρήσεων. Η εκμάθηση της λογιστικής είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο για την επαγγελματική σταδιοδρομία στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στην κοινωνία γενικά διότι η σωστή λήψη αποφάσεων στηρίζεται στην καλή πληροφόρηση.

Στο private Institute Simplify διδάσκονται μαθήματα Λογιστικής για τις πιστοποιήσεις LCCI (Elementary- Intermediate- Higher) καθώς επίσης και προετοιμασία για τις παγκύπριες εξετάσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέρντος