• Λογιστική για ενήλικες
  • Ταχύρυθμα μαθήματα για πιστοποιήσεις LCCI
  • Ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών για ενήλικές καθώς επίσης και για πιστοποίηση IELTS
  • Φοιτητές
    Ταχύρυθμα μαθήματα σε φοιτητές για τα μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Φιλολογικά, Οικονομικά, Αγγλικά)

Εκδήλωση Ενδιαφέρντος