Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Γι’ αυτό η μελέτη της αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία των σχολικών χρόνων ενός μαθητή.

Το μάθημα της ιστορίας δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με την ιστορική και πολιτισμική τους παράδοση αποκτώντας έτσι τη δική τους εθνική ταυτότητα. Γνωρίζουν επίσης γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας, όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, που καθόρησαν για πάντα το μέλλον της ανθρωπότητας.

Στο Private Institute Simplify λοιπόν, μέσω των διαδραστικών μαθημάτων, στοχεύουμε στη παροχή αυτών των γνώσεων, που θα κάνουν τον μαθητή να κατανοήσει αλλά και να αγαπήσει αυτό το μάθημα.

Εκδήλωση Ενδιαφέρντος