Το μάθημα της Βιολογίας είναι ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέρον μαθήματα στη ζωή ενός μαθητή. Η Βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τους έμβιους οργανισμούς και γενικά τα φαινόμενα της ζωής, μερικά από τα οποία είναι το κύτταρο, ο οργανισμός, ο πληθυσμός, το οικοσύστημα, η βιόσφαιρα κ.α.

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος στο Private Institute Simplify είναι να στηρίξει τους μαθητές αλλά και τους φοιτητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τις βάσεις έτσι ώστε να μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο μέλλον.

Η διδασκαλία της Βιολογίας είναι ένα άριστο εργαλείο καλλιέργειας κριτικής σκέψης και ερευνητικής αντίληψης για όσα αφορούν το οικοσύστημα και το περιβάλλον. Το Private Institute Simplify στοχεύει να οδηγήσει τους μαθητές του, στην απόκτηση ενός ενιαίου συνόλου βασικών γνώσεων και απαραίτητων δεξιοτήτων, και μιας γενικής αντίληψης των Βιολογικών Επιστημών.

Εκδήλωση Ενδιαφέρντος